>

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 06.07.020 г. Интермюзик ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-2199-C01 и получи средства по процедура " Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 " , наименование на проекта  "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Цели и резултати на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19, който ще способства за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ,  като по този начин дружеството ще може да продължи дейността си. В изпълнение на проекта  средствата в размер на 10 000 лв. , от които европейско финансиране в размер на 8 500 лв. и 1 500 лв. национално съфинансиране, бяха използвани за закупуване на материали за основната дейност на фирмата , както и за външни услуги , свързани с дейността. Датата на приключване на проекта е 06.10.2020 г.