>

ЗВУК И СВЕТЛИНА

Озвучаване с професионална озвучителна техника на концерти , фирмени и други събития , тържества и др. За озвучаване на мащабни проекти агенцията използва професионална озвучителна система „Line Array“;

Професионално сценично осветление под наем – инсталиране и обслужване по време на събитието- парове, диодни парове, лазери, блицове,осветителни ефекти ” Движеща глава” (movinghead) , следачи, пушек машини и др. с устройства за управление на светлинно шоу – контролери, димери, LightJockey ;